Executives


Directors

President and CEO

Akihiro Otomo


Director

Shinichi Murakami

Hiroyuki Otsuka

President of NISSAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY VIET NAM CO., LTD.Hirohisa Kabuto

Tatsuya Matsuura

Osamu Hashimoto

Auditor

Hiroshi Asano

Corporate Officers

President and CEO

Akihiro Otomo


Executive Vice President

Shinichi Murakami


Senior Vice President

President of NISSAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY VIET NAM CO., LTD.Hirohisa Kabuto

Tatsuya Matsuura

Osamu Hashimoto


Corporate Vice President

Hiromasa Akaho

Hidetoshi Tokuno

Takehiro Terai

Naohito Kubodera

Akira Kikuchi

pagetop